Strukturel integration

Strukturel integration

Strukturel Integration er for alle, og tager afsæt i dine ønsker og behov.  Klienter oplever smertelindring og forbedret fysisk formåen. De får det bedre med deres holdning, en større bevægelighed, har lettere ved at slappe af og oplever forbedret livskvalitet..

Strukturel Integration giver dig:

Bevidsthed – om gamle vaner, der slider dig ned.
Indsigt –
til at integrere nye vaner, som afspænder, balancerer og bygger dig op.
Selvudvikling og livstilsændring – da gamle vaner brydes, og nye muligheder opstår.
Forøget energi og forbedret ydeevne – da du bruger færre kræfter på at kompensere for smerter og skævheder.

Strukturel Integration – din guide til en balanceret krop

Vores krop er et levende kunstværk, som former og forandrer sig hele tiden alt efter humør, opmærksomhed og indre/ydre påvirkninger. Ligesom vi selv skaber vores liv mere eller mindre bevidst, skaber og former vi også vores krop.

Påvirkninger som skader, ubevidste gentagne bevægelser og stærke følelser giver kæder af kompensationer i kroppen. Går de ubemærket hen, bliver disse kompensationer til indgroede vaner, som over tid giver skævheder og ubalance i brugen af muskler og led. Det kan være årsager til bl.a. dårlig koordination og begrænset bevægelighed, smerter, træthed, og unødvendigt slid.

Når kroppen er balanceret og understøtter sig selv i enhver bevægelse, får den de bedste betingelser for at vedligeholde og afspænde sig selv helt naturligt.

Strukturel Integration genopretter og reorganiserer en anstrengt og sammenfalden kropsholdning, og afhjælper smerter, spændinger og træthed pga. en ubevidst og opslidende måde, at bruge og bevæge kroppen på. Jeg inviterer til opdagelse, nysgerrighed, at komme ud af “tryghedszonen” og helt ud i bevægelsen, og derved frigøre energien i stedet for at holde på den.

Se endvidere:

Hvordan foregår en session og hvor mange?

Flere Billeder

TIL TOPPEN